Doradztwo biznesowe, dotacje, biuro rachunkowe

Edycja 2024

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 30 października 2002 r. z późniejszymi zmianami), nabory odbywają się corocznie.

Chcesz otrzymać pełną informację na temat dotacji ZUS? Wybierz temat „finansowanie” i „dotacje ZUS”

O dotacji

Dofinansowanie z ZUS to program prewencji wypadkowej dedykowany firmom na poprawę warunków pracy. Zgłaszane projekty dotyczyć mogą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Przez powyższe rozumie się przede wszystkim zakup maszyn i urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej.

Maksymalna kwota finansowania

0

Poziom finansowania

0 %

Dla kogo?

Dla wszystkich płatników składek

Region

Cała Polska

W ramach programu możesz sfinansować:

 1. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 2. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 3. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 4. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 5. środki ochrony indywidualnej do pracy w dostępie linowym
 6. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 7. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 8. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 9. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

Inwestycje najczęściej finansowane przez naszych Klientów z dofinansowania:

 • Odpylanie stanowisk pracy / wentylacja
 • Oświetlenie
 • Wózki widłowe
 • Podesty ruchome
 • Wciągarki
 • Rusztowania
 • Windy dekarskie
 • Wózki magazynowe
 • Żurawie

Pomożemy Ci złapać wiatr w żagle!

Nasz zespół specjalistów zweryfikuje możliwości pozyskania dotacji adekwatnie do Twoich planów rozwoju i kompleksowo przeprowadzi cały proces przygotowania i składania wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia.

0 lat
Doświadczenia w realizowaniu projektów
0 +
Zrealizowanych projektów
0 M PLN
Pozyskanych dotacji
200 +
Obsłużonych firm

Newsletter Dotacji

Newsletter Dotacji

Chcesz otrzymywać newsletter z bieżącymi informacjami o aktualnych naborach? Zostaw nam swoje dane.