Doradztwo biznesowe, dotacje, biuro rachunkowe

13.06.2023-17.08.2023

Dotacja – Kredyt Ekologiczny

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.
Chcesz otrzymywać newsletter z bieżącymi informacjami o realizowanych przez nas dotacjach?

O dotacji

Nabór wniosków realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027. Instytucją Pośredniczącą jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem finansowanych inwestycji ma być wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Wsparcie będzie mieć formę dotacji (tzw. premii ekologicznej) przyznawanej celem spłaty części kredytu, który przedsiębiorca zaciągnie uprzednio w banku komercyjnym. Plan inwestycyjny powinien być związany z modernizacją dotychczasowej infrastruktury i przyczynić się do zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych. Możliwe będzie sfinansowanie inwestycji w dwóch zakresach:
 • modernizacji posiadanej już infrastruktury, takiej jak linie technologiczne czy budynki;
 • budowy nowej bądź modernizacji istniejącej już instalacji OZE (wykorzystywanej na własny użytek).
Ważne ! Konieczność realizacji inwestycji musi być potwierdzona wynikami audytu energetycznego, a warunkiem otrzymania wsparcia będzie uzyskanie poprawy efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

Maksymalna kwota finansowania

50 mln EUR

Poziom finansowania

max. 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Dla kogo?

MŚP oraz small-mid cups i mid-cups

Region

Cała Polska

W ramach programu możesz sfinansować:

 1. Wymianę lub modernizację dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych;
 2. Zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych;
 3. Zakup i instalację systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii;
 4. Termomodernizację budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
 5. Modernizację systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia;
 6. Instalacje OZE i urządzenia do magazynowania energii wytworzonej w własnym zakresie ze źródeł odnawialnych.

Inwestycje najczęściej finansowane przez naszych Klientów z dofinansowania:

 • Fotowoltaika
 • Modernizacja linii technologicznych
 • Oświetlenie Led
 • Systemy klimatyzacyjne
 • Termomodernizacja
 • Pompy Ciepła

Pomożemy Ci złapać wiatr w żagle!

Nasz zespół specjalistów zweryfikuje możliwości pozyskania dotacji adekwatnie do Twoich planów rozwoju i kompleksowo przeprowadzi cały proces przygotowania i składania wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia.

0 lat
Doświadczenia w realizowaniu projektów
0 +
Zrealizowanych projektów
0 M PLN
Pozyskanych dotacji
200 +
Obsłużonych firm
Jacht żaglowy Kybele I płynący na otwartym morzu z załogą na pokładzie. Scena uosabiająca hasło 'Pomóżemy Ci złapać wiatr w żagle', symbolizująca wsparcie i rozwój.

Newsletter Dotacji

Newsletter Dotacji

Chcesz otrzymywać newsletter z bieżącymi informacjami o aktualnych naborach? Zostaw nam swoje dane.