Doradztwo biznesowe, dotacje, biuro rachunkowe

23.03.2023-31.05.2023

Dotacja – Kredyt Technologiczny

Wsparcie przedsiębiorstw wdrażających nowe rozwiązania technologiczne, które prowadzą do nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów.
Chcesz otrzymywać newsletter z bieżącymi informacjami o realizowanych przez nas dotacjach?

O dotacji

Nabór wniosków realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27. Instytucją Pośredniczącą jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem projektu jest wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wdrażających nowe technologie.

  Wsparcie będzie mieć formę dotacji (tzw. premii technologicznej) przyznawanej celem spłaty części kredytu, który przedsiębiorca zaciągnie uprzednio w banku komercyjnym.

  Plan inwestycyjny powinien być związany wdrożeniem przez przedsiębiorcę własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci:
Prawa własności przemysłowej;
  Wyników prac rozwojowych;
  Wyników badań aplikacyjnych;
  Nieopatentowanej wiedzy technicznej.

  Koszty kwalifikowane obejmują: zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia; zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych; zakup robót i materiałów budowalnych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części; zakup wartości niematerialnych i prawnych; koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części; wydatki ponoszone na usługi doradcze; koszty uzyskiwania patentów.

Maksymalna kwota finansowania

do 50 mln euro wartości projektu

Poziom finansowania

max. 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Dla kogo?

MŚP

Region

cała Polska

W ramach programu możesz sfinansować:

• zakup środków trwałych (np. maszyn, urządzeń),
• koszty robót budowlanych (np. budowa hali produkcyjnej),
• zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na oprogramowanie, patentu),
• zakup nieruchomości (np. działki, hali produkcyjnej) -do 10% wartości całej inwestycji ,
• usługi doradcze (np. studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii).

Inwestycje najczęściej finansowane przez naszych Klientów z dofinansowania:

  • Budowa hali
  • Modernizacja linii technologicznych
  • Zakup nieruchomości
  • Zakup maszyn produkcyjnych
  • Zakup oprogramowania

Pomożemy Ci złapać wiatr w żagle!

Nasz zespół specjalistów zweryfikuje możliwości pozyskania dotacji adekwatnie do Twoich planów rozwoju i kompleksowo przeprowadzi cały proces przygotowania i składania wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia.

0 lat
Doświadczenia w realizowaniu projektów
0 +
Zrealizowanych projektów
0 M PLN
Pozyskanych dotacji
200 +
Obsłużonych firm
Jacht żaglowy Kybele I płynący na otwartym morzu z załogą na pokładzie. Scena uosabiająca hasło 'Pomóżemy Ci złapać wiatr w żagle', symbolizująca wsparcie i rozwój.

Newsletter Dotacji

Newsletter Dotacji

Chcesz otrzymywać newsletter z bieżącymi informacjami o aktualnych naborach? Zostaw nam swoje dane.