Doradztwo biznesowe, dotacje, biuro rachunkowe

02.08.2023-25.10.2023

Dotacja – Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.
Chcesz otrzymywać newsletter z bieżącymi informacjami o realizowanych przez nas dotacjach?

O dotacji

  Działanie „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej, obejmującej województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.
Dofinansowanie można uzyskać na przeprowadzenie audytu technologicznego, diagnozy cyfrowej dojrzałości przedsiębiorstwa, opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie działań automatyzacji i robotyzacji procesów, wynikających z opracowanej mapy drogowej. W rezultacie, przedsiębiorstwa będą mogły wdrożyć innowacje w swoich procesach produkcyjnych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 100 mln zł. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet do 3 mln zł.

Maksymalna kwota finansowania

3 mln zł

Poziom finansowania

max. 85%

Dla kogo?

MŚP

Region

Polska Wschodnia

W ramach programu możesz sfinansować:

  koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,

 1. koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
 2. nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 3. nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 4. koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
 5. koszty usług szkoleniowych,
 6. koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Inwestycje najczęściej finansowane przez naszych Klientów z dofinansowania:

 • audyt technologiczny
 • diagnoza dojrzałości cyfrowej
 • zakup maszyn
 • zakup oprogramowania
 • szkolenia
 • opracowanie mapy drogowej

Pomożemy Ci złapać wiatr w żagle!

Nasz zespół specjalistów zweryfikuje możliwości pozyskania dotacji adekwatnie do Twoich planów rozwoju i kompleksowo przeprowadzi cały proces przygotowania i składania wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia.

0 lat
Doświadczenia w realizowaniu projektów
0 +
Zrealizowanych projektów
0 M PLN
Pozyskanych dotacji
200 +
Obsłużonych firm
Jacht żaglowy Kybele I płynący na otwartym morzu z załogą na pokładzie. Scena uosabiająca hasło 'Pomóżemy Ci złapać wiatr w żagle', symbolizująca wsparcie i rozwój.

Newsletter Dotacji

Newsletter Dotacji

Chcesz otrzymywać newsletter z bieżącymi informacjami o aktualnych naborach? Zostaw nam swoje dane.