Doradztwo biznesowe, dotacje, biuro rachunkowe

01.06.2023-30.06.2023

Dotacja – A141. INWESTYCJE NA RZECZ DYWERSYFIKACJI I SKRACANIA ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW ROLNYCH I SPOŻYWCZYCH ORAZ BUDOWY ODPORNOŚCI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ŁAŃCUCHU

Wsparcie przedsiębiorstw w dywersyfikacji i optymalizacji łańcucha dostaw
Chcesz otrzymywać newsletter z bieżącymi informacjami o realizowanych przez nas dotacjach?

O dotacji

Wsparcie realizowane jest w ramach inwestycji zaplanowanej w KPO – A 1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.
 
  Aby ubiegać się o wsparcie należy:
 • prowadzić na terenie RP działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  lub
 • wynajmu budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;
 • posiadać numer identyfikacyjny producenta.

 •   Plan inwestycyjny powinien być związany z optymalizacją łańcucha dostaw produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Możliwe będzie sfinansowanie inwestycji w zakresie:
   ▶ roboty i materiały budowlane
     ▶ środki trwałe
     ▶ maszyny
     ▶ urządzenia
     ▶ oprogramowanie, sprzęt informatyczny
     ▶ dokumentacja techniczna
     ▶ wartości niematerialne i prawne
     ▶ koszty pośrednie (ryczałt)
    
     Ważne !
     W ramach jednego naboru jeden przedsiębiorca może złożyć więcej niż jeden wniosek, jeśli dotyczy innego zakresu przedsięwzięcia

  Maksymalna kwota finansowania

  15.000.000 zł

  Poziom finansowania

  max. 50%

  Dla kogo?

  MŚP oraz duże przedsiębiorstwa

  Region

  Cała Polska

  W ramach programu możesz sfinansować:

  1. koszty budowy (w tym rozbudowy, remontu) budynków wykorzystywanych w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do  obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
  2. koszty budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko;
  3. zakup nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych;
  4. zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;
  5. zakup i instalację na terenie przedsiębiorstwa nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
  6. zakup lub aktualizację oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi.

  Inwestycje najczęściej finansowane przez naszych Klientów z dofinansowania:

  • Budowa hal magazynowych
  • Zakup środków transportu
  • Instalacje fotowoltaiczne
  • Biogazownie
  • Budowa i zakup chłodni
  • Pompy Ciepła

  Pomożemy Ci złapać wiatr w żagle!

  Nasz zespół specjalistów zweryfikuje możliwości pozyskania dotacji adekwatnie do Twoich planów rozwoju i kompleksowo przeprowadzi cały proces przygotowania i składania wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia.

  0 lat
  Doświadczenia w realizowaniu projektów
  0 +
  Zrealizowanych projektów
  0 M PLN
  Pozyskanych dotacji
  200 +
  Obsłużonych firm
  Jacht żaglowy Kybele I płynący na otwartym morzu z załogą na pokładzie. Scena uosabiająca hasło 'Pomóżemy Ci złapać wiatr w żagle', symbolizująca wsparcie i rozwój.

  Newsletter Dotacji

  Newsletter Dotacji

  Chcesz otrzymywać newsletter z bieżącymi informacjami o aktualnych naborach? Zostaw nam swoje dane.