Pomożemy Twojej firmie w kluczowych decyzjach

Inwestycje w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych wymagają stworzenia realnego biznesplanu i analizy opłacalności, a także wyboru optymalnego sposobu finansowania.

Specjaliści naszej firmy doradzą, aby inwestycje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem najbardziej opłacalnych, aktualnie dostępnych narzędzi na rynku, a także ocenią realne ryzyka i opłacalność. Pomagamy w zakresie:
 • budowy i rozbudowy zakładu,
 • zakupu maszyn, pojazdów i innych środków trwałych,
 • instalacji systemów energii odnawialnych,
 • poprawie warunków pracy pracowników,
 • szkoleniach kadry;

Pomożemy Twojej firmie w kluczowych decyzjach dla dalszego rozwoju, poprzez sprawdzony schemat współpracy:

Spotkanie infomacyjne

 • zebranie danych
 • analiza potrzeb
 • wstępne doradztwo i wyjaśnienie zasad współpracy

Analiza dostępnych możliwości finansowania

 • dotacje unijne
 • dotacje krajowe
 • leasing
 • kredyty bankowe
 • pożyczki z dopłatami z UE

Przedstawienie strategii

 • przedstawienie opracowanego planu
 • doradztwo
 • ustalenie warunków dalszej współpracy

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji

biznesplan, wniosek na dotacje, studiu wykonalności, analiza finansowa, audyt energetyczny, dokumentacja BHP, wnioski do banku i firm leasingowych

Pozyskiwanie finansowania

 • pomoc w negocjacji warunków
 • wsparcie w zakresie podpisania umowy z urzędem lub firmą finansującą

Dalsza obsługa i serwis

 • rozliczenie projektów
 • refinansowanie
 • szkolenia

Dlaczego My?

Jesteśmy certyfikowanym członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a także z sukcesem przeszliśmy procedurę certyfikacji jakości SUS 2.0 akceptowanego przez Bazę Usług Rozwojowych PARP, co świadczy o najwyższej jakości realizowanych przez nas usług

Firma członowska Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się w celu przekazania szczegółów lub odpowiedzi na pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MGMC sp. z o.o., ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 10, lok. B6, 81-383 Gdynia w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Zapoznałem się z treścią informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych jak w załączniku.

Skontaktuj się

MGMC Sp. z o.o.
ul. Żołnierzy I Armii Wojska
Polskiego 10, lok. B6
81-383 Gdynia
586-233-97-79
0000761529
+48 733 879 385
m.galan@mgmconsulting.pl