Czy operator podnośnika koszowego potrzebuje certyfikatu?

Obsługa podnośnika koszowego nie jest tak łatwa, jak się może wydawać. Nie każdy może się tym zajmować, ponieważ, aby pracować w taki sposób należy mieć wymagane licencje. Jak je otrzymać? Sporo ośrodków we Wrocławiu proponuje tego typu kursy, które uczą umiejętności wymaganych do prowadzenia podnosnika koszowego. Są to szkolenia odpłatne i składają się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. W czasie części teoretycznej trenerzy skupiają się na wiedzy ogólnej z zakresu używania podnośnika koszowego.Ściślej mówiąc nacisk położony zostaje na budowę zwyżki, jej typy, a także ogólne reguły pracy budowlanej.Naturalnie podawane są również ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego, który jest podstawowym organem kontrolującym funkcjonowanie wszystkich osób na placu budowy (w tym obsługujących podnosniki koszowe). Druga część kursu obejmuje praktyczne aspekty i odbywa się na budowie.

Może być to bezpośrednio obszar pracy klienta lub utworzona przez ośrodek szkoleniowy specjalna lokalizacja. Nie jest to koniec, ponieważ po ukończonym szkoleniu, należy zdać egzamin. Odbywa się on przed przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego danego regionu (czyli jeśli robicie kurs, np.

we Wrocławiu, to tam także zdajecie egzamin). Pytania dotyczą zarówno kwestii teoretycznych, jak i praktycznych,więc trzeba się dobrze przygotować, gdyż poziom pytań jest zaawansowany.

Dopiero po zaliczonym teście można nazywać się certyfikowanym operatorem podnośnika koszowego i przejść do pełnienia obowiązków.

W przeciwnym razie, pomijając nawet sprawę, że prowadzenie sprzętu bez certyfikatu jest bezprawne, zagrażamy życiu swojemu i innych osób..